Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Οικονομικά

Master in Economics

Slider

Μήνυμα Διευθύντριας

Καλώς ήλθατε στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Οικονομικά. Σε αυτό γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι οικονομικών και συναφών επιστημών που παρέχουν στους/στις φοιτητές/τριες τους επαρκή υποδομή στα Οικονομικά ή στις Ποσοτικές Μεθόδους Ανάλυσης. Σκοποί του Προγράμματος είναι η προαγωγή της Οικονομικής Έρευνας, η σύνδεση των σπουδών με την αγορά εργασίας και η προετοιμασία των αποφοίτων για σπουδές διδακτορικού επιπέδου. 

Στον ιστοχώρο του Προγράμματος υπάρχουν όλες οι πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία επιλογής των φοιτητών, τα μαθήματα, τις απαιτήσεις για την απονομή του μεταπτυχιακού διπλώματος, κλπ.

Βασικές Πληροφορίες

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών απαντά στις προκλήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος με τη δημιουργία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στα Οικονομικά – Master in Economics. Το πρόγραμμα αυτό είναι πρωτοποριακό καθώς τα προσφερόμενα μαθήματα καλύπτουν τις διαφορετικές ανάγκες των υποψηφίων φοιτητών/τριών και τις σύγχρονες ερευνητικές τάσεις οι οποίες απαιτούν ένα στέρεο υπόβαθρο στην οικονομική επιστήμη για όλους/ες αλλά και εξειδίκευση σε επιμέρους αντικείμενα/πεδία.

Περισσότερες Πληροφορίες

Ηλεκτρονικές Αιτήσεις

Κάνε τώρα ηλεκτρονικά την αίτησή σου στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Οικονομικά.

Online Αίτηση