ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Οι εξετάσεις για τους-τις υποψήφιους-ες φοιτητές-τριες για την εισαγωγή στο ΠΜΣ στα Οικονομικά, θα πραγματοποιηθούν στις 18/9/2020, ηλεκτρονικά. Για περισσότερες λεπτομέρειες του τρόπου σύνδεσης θα ενημερωθούν οι αιτούντες-ουσες με προσωπικό ηλεκτρονικό μήνυμα.

Όσοι-ες δε λάβουν email ως την Παρασκευή 11/9/2020 το βράδυ, να επικοινωνήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση ontinits@econ.auth.gr