Διδάσκοντες

Τομέας Εφαρμοσμένης Οικονομικής

Δεσλή Ευαγγελία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

desli@econ.auth.gr Προσωπική Σελίδα

Ζαρωτιάδης Γρηγόρης

Αναπληρωτής Καθηγητής

gzarotia@econ.auth.gr Προσωπική Σελίδα

Θωμαΐδης Νικόλαος

Επίκουρος Καθηγητής

nthomaid@econ.auth.gr Προσωπική Σελίδα

Καζάνας Αθανάσιος

Επίκουρος Καθηγητής

tkazanas@econ.auth.gr Προσωπική Σελίδα

Κατρακυλίδης Κωνσταντίνος

Καθηγητής

katrak@econ.auth.gr Προσωπική Σελίδα

Κωστοπούλου Στυλιανή

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

kostos@econ.auth.gr Προσωπική Σελίδα

Παλαιολόγου Σουζάνα – Μαρία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

smp@econ.auth.gr Προσωπική Σελίδα

Τσαδήρας Αθανάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

tsadiras@econ.auth.gr Προσωπική Σελίδα

Τσαλίκη Περσεφόνη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

ptsaliki@econ.auth.gr Προσωπική Σελίδα

Φουσέκης Παναγιώτης

Καθηγητής

fousekis@econ.auth.gr Προσωπική Σελίδα

 

Τομέας Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής

Βαρσακέλης Νικόλαος

Αναπληρωτής Καθηγητής

barsak@econ.auth.gr Προσωπική Σελίδα

Κυρίτσης Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής

ikyr@econ.auth.gr Προσωπική Σελίδα

Μάρδας Δημήτριος

Καθηγητής

mardas@econ.auth.gr Προσωπική Σελίδα

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

Επίκουρος Καθηγητής

kpap@econ.auth.gr Προσωπική Σελίδα

Παπαχρήστου Γεώργιος

Καθηγητής

gpapahr@econ.auth.gr Προσωπική Σελίδα

Σιδηρόπουλος Μωϋσής

Καθηγητής

msidiro@econ.auth.gr Προσωπική Σελίδα